?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp YZS振动电机调整震动动的方法 - 新乡市旭日电机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="鎸姩鐢垫満"> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/xuri/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/xuri/js/tpl.js"></script> <script src="/template/xuri/js/foucsbox.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id="lbppccv9d" class="top"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">新乡市旭日电机有限公司为您免费提?a href="http://tssyjc.com">yzs振动电机</a>?a href="/supply/">小型振动电机</a>?a href="/news/">YZO系列振动电机</a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</span> <div id="lbppccv9d" class="topNavSe fr"> <a href="http://tssyjc.com/weibo/" target="_blank" title="企业微博" >企业微博</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> <a ><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://tssyjc.com','YZS振动电机调整震动动的方法 - 新乡市旭日电机有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28109/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iheader_jz"> <div id="lbppccv9d" class="tel_sy"> <span><img src="/template/xuri/images/tel_sy.png" alt="新乡市旭日电机有限公?></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20161221120133.jpg" alt="yzs振动电机" /></div> </div> <div id="lbppccv9d" class="menu font_w fs16"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="cur" title="网站首页" >网站首页</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="关于我们" >关于我们</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about2.html" title="资质荣誉" >资质荣誉</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about3.html" title="发货现场" >发货现场</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about4.html" title="销售网? >营销网络</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about5.html" title="人才招聘" >人才招聘</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ban"> <div id="lbppccv9d" class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161207025348.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20161207025358.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161215054022.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iseaCon"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>热门搜索?/span> <a href="/key.aspx?k=yzs%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzs振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=yzo%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzo振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa%b3%a7%bc%d2" rel="nofollow">振动电机厂家</a> </div> <div id="lbppccv9d" class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div id="lbppccv9d" class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="关键? onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="lbppccv9d" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xuri/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="main"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="http://tssyjc.com/yzszddj/" title="YZS振动电机">YZS振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzuzddj/" title="YZU振动电机">YZU振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzozddj/" title="YZO振动电机">YZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/jzozddj/" title="JZO振动电机">JZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/vbzddj/" title="VB振动电机">VB振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/tzdzddj/" title="TZD振动电机">TZD振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/zwzddj/" title="ZW振动电机">ZW振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/xvmzddj/" title="XVM振动电机">XVM振动电机</a></li> </ul> <div id="lbppccv9d" class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>联系:王经理</li> <li>电话?373-4605579</li> <li>手机?3781930579</li> <li>手机?8337347717</li> <li>传真?373-4605579</li> <li>邮箱?a href="mailto:782009696@qq.com" title="782009696@qq.com" >782009696@qq.com</a></li> <li>网址?a href="http://tssyjc.com" title="tssyjc.com" >tssyjc.com</a></li> <li>厂址:新乡市获嘉县黄堤镇孙庄?/li> </ul> </div> <div id="lbppccv9d" class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h4 class="fl"><img src="/template/xuri/images/inTel.png" alt="咨询热线"/></h4> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">******服务热线</span> <p>0373-4605579</p> </h3> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insRight fr"> <div id="lbppccv9d" class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">YZS振动电机调整震动动的方法</h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://tssyjc.com/news/170.html'>http://tssyjc.com/news/170.html</a></span><span>发布时间?019-06-04</span></h3> <div id="lbppccv9d" class="con mt10 fs14"> <p><p> YZS振动电机在使用之前是需要调整振动力的,否则在使用的过程中将会发现震动力过大或者过小,从而影响使用的效果,那么在使用的之前需要怎样调整震动呢?我们一起来学习一下?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190604/20190604154038_6406.jpg" alt="振动电机" width="279" height="261" title="振动电机" align="" /> </p> YZS振动电机通过改变偏心块夹角的大小来调节偏心块,夹角越大震动力则越小,反之夹角越小敫振力越?两块偏心块重合时震动力较大。注?两端偏心块调节要一致用户在使用振动电机的时?对不同的振动物料可能需要不同的震动?而通块可以改变振动力的大小,具体操作步骤如下?br /> 1、打开振动电机的防尘盖?br /> 2、试验振动电机的震动?如果符合要求则装上防尘盖继续使用?br /> 3?a href="/supply/25.html" target="_blank">立式振动电机</a>可以通过增加上下甩块来调节震动力,振动电机的两头的甩块都要添加或增减?br /> 以上就是小编为大家分享的有关YZS振动电机调整震动的方法,希望能够帮助到大家?br /></p> </div> <div id="lbppccv9d" class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="171.html">振动电机螺栓松动怎样处理?/a></div> <div>下一?<a href="169.html">振动电机散热效果不好怎么办?</a></div> </div> <div id="lbppccv9d" class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=YZS%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa'>YZS振动电机</a>,</div> <div id="lbppccv9d" class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/news/178.html" title="yzs振动电机经常跳闸是怎么回事? >yzs振动电机经常跳闸是怎么回事?/a><span>2019-07-23</span></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/170.html" title="YZS振动电机调整震动动的方法" >YZS振动电机调整震动动的方法</a><span>2019-06-04</span></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/160.html" title="yzs振动电机轴承在使用过程中所出现的问? >yzs振动电机轴承在使用过程中所出现的问?/a><span>2019-03-27</span></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/128.html" title="YZS振动电机安装注意事项" >YZS振动电机安装注意事项</a><span>2018-07-17</span></li> </ul> </div> <div id="lbppccv9d" class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="proliCon"> <div id="lbppccv9d" class="iproCon clearfix font_w tac"> <ul> <li> <h4><a href="http://tssyjc.com/supply/39.html" title="振动电机规格" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28109/201710241027444542810939393.jpg?path=tssyjc.com/uploads/cp/201710241027444542810939393.jpg" width="252" height="188" onload="imgZoomer(this,252,188)" alt="振动电机规格"/></a></h4> <h3><a href="http://tssyjc.com/supply/39.html" title="振动电机规格" >振动电机规格</a></h3> </li> <li> <h4><a href="http://tssyjc.com/supply/38.html" title="振动电机型号" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28109/201710241026597822810919920.jpg?path=tssyjc.com/uploads/cp/201710241026597822810919920.jpg" width="252" height="188" onload="imgZoomer(this,252,188)" alt="振动电机型号"/></a></h4> <h3><a href="http://tssyjc.com/supply/38.html" title="振动电机型号" >振动电机型号</a></h3> </li> <li> <h4><a href="http://tssyjc.com/supply/36.html" title="破碎机专用电? ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28109/201710241025140172810995140.jpg?path=tssyjc.com/uploads/cp/201710241025140172810995140.jpg" width="252" height="188" onload="imgZoomer(this,252,188)" alt="破碎机专用电?/></a></h4> <h3><a href="http://tssyjc.com/supply/36.html" title="破碎机专用电? >破碎机专用电?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="foot font_w "> <div id="lbppccv9d" class="ftNav"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="ftCur" title="网站首页" >网站首页<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="走进我们" >走进我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/4g" title="手机? >手机?em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftCon clearfix wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="ftLogo fl"><img src="/template/xuri/images/ftLogo.jpg" /></div> <div id="lbppccv9d" class="bottom fl"> <p>Copyright© tssyjc.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 新乡市旭日电机有限公?技术支持:</p> <p>振动电机厂家哪家好?供应订做多少钱?yzu系列振动电机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供卧式振动电机、YZS系列振动电机、TZD系列振动电机、高频振动电机等品质优良的产品及报价,欢迎来振动电机厂家生产定制?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=shijiazhuang" title="石家? target="_blank" rel="nofollow">石家?/a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="山东" target="_blank" rel="nofollow">山东</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="山西" target="_blank" rel="nofollow">山西</a></b> 备案?</p> <div id="lbppccv9d" style="width:400px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"> </b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by </b> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/xuri/images/ewm.jpg" width="294" /> </div> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }) </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96907" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xuri/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://myhongxing.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://rzmy.net">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://renrengouwang.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://lzjlzy.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://wanguanji15895595058.net">ag</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='8wql2'></q><tt id='8wql2'><dd id='8wql2'><noscript id='8wql2'><dl id='8wql2'><i id='8wql2'></i><dd id='8wql2'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='8wql2'></tr><td id='8wql2'></td><q id='8wql2'></q><dd id='8wql2'></dd><div id='8wql2'><button id='8wql2'><tfoot id='8wql2'><i id='8wql2'><dl id='8wql2'><i id='8wql2'><strike id='8wql2'><dt id='8wql2'></dt></strike></i></dl></i><pre id='8wql2'></pre></tfoot><u id='8wql2'></u><small id='8wql2'></small></button><tr id='8wql2'></tr></div><strike id='8wql2'></strike><label id='8wql2'></label><button id='8wql2'></button><optgroup id='8wql2'></optgroup><dd id='8wql2'></dd><sup id='8wql2'><del id='8wql2'><strike id='8wql2'><dd id='8wql2'></dd></strike></del></sup><fieldset id='8wql2'><p id='8wql2'></p></fieldset><big id='8wql2'><big id='8wql2'><address id='8wql2'><dl id='8wql2'></dl></address><dd id='8wql2'></dd><table id='8wql2'><abbr id='8wql2'><strong id='8wql2'><blockquote id='8wql2'></blockquote></strong></abbr><td id='8wql2'><pre id='8wql2'></pre></td></table></big></big><q id='8wql2'><abbr id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></abbr></q><li id='8wql2'><q id='8wql2'><acronym id='8wql2'><dd id='8wql2'><td id='8wql2'><noframes id='8wql2'><tr id='8wql2'><strong id='8wql2'></strong><small id='8wql2'></small><button id='8wql2'></button><li id='8wql2'><noscript id='8wql2'><big id='8wql2'></big><dt id='8wql2'></dt></noscript></li></tr><ol id='8wql2'><option id='8wql2'><table id='8wql2'><blockquote id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='8wql2'></u><kbd id='8wql2'><kbd id='8wql2'></kbd></kbd></noframes><abbr id='8wql2'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='8wql2'><button id='8wql2'><abbr id='8wql2'></abbr></button></thead><button id='8wql2'><u id='8wql2'><u id='8wql2'></u></u><tr id='8wql2'><optgroup id='8wql2'><dd id='8wql2'><dfn id='8wql2'><tt id='8wql2'><thead id='8wql2'><optgroup id='8wql2'></optgroup></thead></tt><legend id='8wql2'></legend><noframes id='8wql2'><b id='8wql2'><form id='8wql2'></form></b></noframes></dfn><pre id='8wql2'></pre></dd></optgroup><dl id='8wql2'><big id='8wql2'><dd id='8wql2'><td id='8wql2'><dir id='8wql2'></dir></td></dd></big><optgroup id='8wql2'></optgroup><dfn id='8wql2'></dfn></dl></tr></button><strong id='8wql2'></strong><ol id='8wql2'><dfn id='8wql2'><kbd id='8wql2'></kbd></dfn></ol><ul id='8wql2'></ul><noframes id='8wql2'></noframes><blockquote id='8wql2'></blockquote><fieldset id='8wql2'></fieldset><sup id='8wql2'><p id='8wql2'><tt id='8wql2'><sup id='8wql2'><bdo id='8wql2'><ol id='8wql2'><sup id='8wql2'><dl id='8wql2'><em id='8wql2'><label id='8wql2'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='8wql2'></address></sup></tt></p><fieldset id='8wql2'><noframes id='8wql2'><code id='8wql2'><strong id='8wql2'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='8wql2'></sup><div id='8wql2'><pre id='8wql2'><select id='8wql2'></select><td id='8wql2'></td></pre></div><kbd id='8wql2'><u id='8wql2'></u></kbd><div id='8wql2'></div><blockquote id='8wql2'></blockquote><q id='8wql2'></q><th id='8wql2'></th><big id='8wql2'></big><address id='8wql2'><b id='8wql2'><select id='8wql2'></select></b></address><code id='8wql2'></code><ul id='8wql2'><strike id='8wql2'></strike></ul><noscript id='8wql2'></noscript><pre id='8wql2'></pre><div id='8wql2'><p id='8wql2'></p></div><tfoot id='8wql2'></tfoot><thead id='8wql2'><bdo id='8wql2'></bdo></thead><kbd id='8wql2'></kbd><p id='8wql2'><fieldset id='8wql2'><style id='8wql2'></style></fieldset></p><acronym id='8wql2'><big id='8wql2'><code id='8wql2'></code></big></acronym><noframes id='8wql2'><fieldset id='8wql2'></fieldset></noframes><ol id='8wql2'></ol><font id='8wql2'></font><td id='8wql2'><ol id='8wql2'></ol></td><center id='8wql2'></center><option id='8wql2'></option><legend id='8wql2'></legend><big id='8wql2'></big><sub id='8wql2'><ol id='8wql2'><li id='8wql2'><label id='8wql2'></label></li></ol></sub><i id='8wql2'><ol id='8wql2'></ol></i><del id='8wql2'></del><tr id='8wql2'><tr id='8wql2'><bdo id='8wql2'><form id='8wql2'><em id='8wql2'></em><ins id='8wql2'><center id='8wql2'><center id='8wql2'></center></center></ins><pre id='8wql2'><em id='8wql2'></em><abbr id='8wql2'><legend id='8wql2'><div id='8wql2'><center id='8wql2'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='8wql2'></b><noframes id='8wql2'><span id='8wql2'></span></noframes><font id='8wql2'><ol id='8wql2'></ol></font><td id='8wql2'><abbr id='8wql2'><option id='8wql2'><big id='8wql2'></big></option></abbr><dfn id='8wql2'></dfn></td><form id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend></form><td id='8wql2'><strike id='8wql2'><blockquote id='8wql2'></blockquote></strike></td><sup id='8wql2'><fieldset id='8wql2'><li id='8wql2'></li></fieldset></sup><option id='8wql2'></option><thead id='8wql2'></thead><del id='8wql2'></del><b id='8wql2'><tfoot id='8wql2'></tfoot><i id='8wql2'></i></b><sup id='8wql2'></sup><thead id='8wql2'></thead><kbd id='8wql2'></kbd><acronym id='8wql2'><strike id='8wql2'></strike></acronym><table id='8wql2'><select id='8wql2'></select></table><strong id='8wql2'></strong><center id='8wql2'></center><p id='8wql2'><b id='8wql2'><bdo id='8wql2'><span id='8wql2'></span></bdo></b></p><tr id='8wql2'><form id='8wql2'><strong id='8wql2'><dir id='8wql2'></dir></strong><th id='8wql2'></th></form><strong id='8wql2'><select id='8wql2'></select></strong></tr><form id='8wql2'><pre id='8wql2'></pre></form><code id='8wql2'></code><optgroup id='8wql2'></optgroup><strong id='8wql2'><td id='8wql2'><table id='8wql2'><legend id='8wql2'><legend id='8wql2'><big id='8wql2'><fieldset id='8wql2'><q id='8wql2'><tfoot id='8wql2'><big id='8wql2'><tt id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></tt></big><p id='8wql2'></p><button id='8wql2'><table id='8wql2'><ins id='8wql2'></ins><tt id='8wql2'><li id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='8wql2'><td id='8wql2'></td><tfoot id='8wql2'></tfoot></tr><strong id='8wql2'><span id='8wql2'><dfn id='8wql2'></dfn><bdo id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='8wql2'></button><ol id='8wql2'><font id='8wql2'><blockquote id='8wql2'><center id='8wql2'></center></blockquote></font></ol><strong id='8wql2'></strong><dl id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend><sub id='8wql2'><small id='8wql2'></small></sub></dl><style id='8wql2'></style><pre id='8wql2'><code id='8wql2'></code></pre><big id='8wql2'></big><font id='8wql2'></font><bdo id='8wql2'></bdo><dfn id='8wql2'><dd id='8wql2'><button id='8wql2'><strike id='8wql2'><div id='8wql2'><div id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='8wql2'><q id='8wql2'></q></optgroup></dd><ol id='8wql2'><q id='8wql2'><dfn id='8wql2'><button id='8wql2'><tbody id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='8wql2'></dl><fieldset id='8wql2'></fieldset><u id='8wql2'></u><div id='8wql2'><ins id='8wql2'></ins></div><strong id='8wql2'></strong><center id='8wql2'></center><strong id='8wql2'></strong><small id='8wql2'></small><td id='8wql2'><q id='8wql2'><q id='8wql2'><b id='8wql2'><optgroup id='8wql2'></optgroup></b></q><ol id='8wql2'><bdo id='8wql2'></bdo></ol><dd id='8wql2'><th id='8wql2'></th></dd><blockquote id='8wql2'></blockquote><ul id='8wql2'><style id='8wql2'></style></ul></q></td><noscript id='8wql2'></noscript><ol id='8wql2'></ol><p id='8wql2'></p><strong id='8wql2'><big id='8wql2'></big><strike id='8wql2'><q id='8wql2'><sup id='8wql2'></sup></q></strike></strong><p id='8wql2'><thead id='8wql2'><acronym id='8wql2'><tfoot id='8wql2'><kbd id='8wql2'></kbd><form id='8wql2'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='8wql2'></fieldset><b id='8wql2'><dt id='8wql2'></dt></b><sup id='8wql2'></sup><label id='8wql2'></label><noframes id='8wql2'><ins id='8wql2'></ins></noframes><td id='8wql2'></td><dfn id='8wql2'></dfn><font id='8wql2'><style id='8wql2'></style></font><tr id='8wql2'><td id='8wql2'></td></tr><dfn id='8wql2'><ul id='8wql2'></ul></dfn><tr id='8wql2'></tr><abbr id='8wql2'></abbr><strong id='8wql2'></strong><dt id='8wql2'></dt><span id='8wql2'><label id='8wql2'><td id='8wql2'></td></label><address id='8wql2'></address></span><label id='8wql2'><bdo id='8wql2'><dt id='8wql2'><dl id='8wql2'></dl></dt></bdo></label><abbr id='8wql2'><optgroup id='8wql2'></optgroup></abbr><code id='8wql2'></code><address id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></address><td id='8wql2'><style id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody><strong id='8wql2'></strong></style></td><ul id='8wql2'><ul id='8wql2'></ul></ul><del id='8wql2'></del><th id='8wql2'><option id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend></option></th><b id='8wql2'></b><i id='8wql2'><noscript id='8wql2'></noscript></i><q id='8wql2'></q><select id='8wql2'></select><option id='8wql2'></option><optgroup id='8wql2'><big id='8wql2'></big></optgroup><noframes id='8wql2'><acronym id='8wql2'><em id='8wql2'></em><td id='8wql2'><div id='8wql2'></div></td></acronym><address id='8wql2'><big id='8wql2'><big id='8wql2'></big><legend id='8wql2'></legend></big></address></noframes><ul id='8wql2'></ul><abbr id='8wql2'><p id='8wql2'><small id='8wql2'><bdo id='8wql2'><code id='8wql2'><i id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend></i><sub id='8wql2'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='8wql2'></noscript><tr id='8wql2'></tr><select id='8wql2'><button id='8wql2'><dfn id='8wql2'><p id='8wql2'></p><q id='8wql2'></q></dfn></button><noframes id='8wql2'></noframes><b id='8wql2'></b></select><font id='8wql2'></font><option id='8wql2'></option><fieldset id='8wql2'></fieldset><noframes id='8wql2'><i id='8wql2'><div id='8wql2'><ins id='8wql2'></ins></div></i></noframes><tr id='8wql2'></tr><label id='8wql2'><small id='8wql2'></small><b id='8wql2'></b></label><noscript id='8wql2'><tr id='8wql2'></tr><div id='8wql2'></div><noscript id='8wql2'></noscript><tr id='8wql2'></tr></noscript><center id='8wql2'></center><dl id='8wql2'></dl><blockquote id='8wql2'></blockquote><pre id='8wql2'><dl id='8wql2'><noframes id='8wql2'><i id='8wql2'></i></noframes><dt id='8wql2'></dt></dl><label id='8wql2'><dfn id='8wql2'></dfn></label></pre><dir id='8wql2'></dir><strike id='8wql2'></strike><thead id='8wql2'></thead><span id='8wql2'></span><i id='8wql2'></i><font id='8wql2'></font><style id='8wql2'></style><font id='8wql2'></font><td id='8wql2'><select id='8wql2'><b id='8wql2'><address id='8wql2'><noscript id='8wql2'><acronym id='8wql2'></acronym></noscript></address><style id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody></style></b></select><ul id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></ul></td><strike id='8wql2'><dt id='8wql2'></dt></strike><dfn id='8wql2'></dfn><dir id='8wql2'><b id='8wql2'></b><font id='8wql2'></font></dir><ul id='8wql2'></ul><q id='8wql2'></q><acronym id='8wql2'></acronym><center id='8wql2'><strong id='8wql2'></strong></center><ins id='8wql2'><label id='8wql2'></label><span id='8wql2'></span></ins><li id='8wql2'><blockquote id='8wql2'></blockquote></li><th id='8wql2'><table id='8wql2'></table></th><tfoot id='8wql2'></tfoot><ins id='8wql2'></ins><table id='8wql2'></table><noscript id='8wql2'><del id='8wql2'><ol id='8wql2'><center id='8wql2'><ul id='8wql2'></ul><div id='8wql2'></div></center></ol></del></noscript><strong id='8wql2'><legend id='8wql2'></legend><td id='8wql2'></td></strong><font id='8wql2'><font id='8wql2'></font></font><noscript id='8wql2'><em id='8wql2'><form id='8wql2'><sub id='8wql2'></sub></form><bdo id='8wql2'></bdo></em></noscript><address id='8wql2'></address><center id='8wql2'><del id='8wql2'></del><sup id='8wql2'></sup></center><kbd id='8wql2'></kbd><font id='8wql2'><b id='8wql2'></b><table id='8wql2'></table><blockquote id='8wql2'></blockquote></font><big id='8wql2'><q id='8wql2'><center id='8wql2'><button id='8wql2'></button></center></q></big><i id='8wql2'><form id='8wql2'><option id='8wql2'></option><dir id='8wql2'><thead id='8wql2'></thead></dir></form><tr id='8wql2'><strike id='8wql2'><noframes id='8wql2'><dl id='8wql2'></dl></noframes></strike><dt id='8wql2'></dt></tr></i><dfn id='8wql2'></dfn><tbody id='8wql2'></tbody><select id='8wql2'><dir id='8wql2'><noscript id='8wql2'><th id='8wql2'><strike id='8wql2'></strike><small id='8wql2'></small></th></noscript><tbody id='8wql2'><em id='8wql2'><optgroup id='8wql2'></optgroup><style id='8wql2'><tr id='8wql2'></tr><address id='8wql2'></address></style></em></tbody><code id='8wql2'><noscript id='8wql2'><ins id='8wql2'><font id='8wql2'></font></ins></noscript></code></dir><p id='8wql2'></p><dl id='8wql2'></dl></select><form id='8wql2'><bdo id='8wql2'></bdo><optgroup id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody></optgroup><blockquote id='8wql2'><button id='8wql2'><pre id='8wql2'><li id='8wql2'><tfoot id='8wql2'><kbd id='8wql2'></kbd></tfoot><fieldset id='8wql2'><dd id='8wql2'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='8wql2'></table><span id='8wql2'><dl id='8wql2'></dl></span></blockquote></form><em id='8wql2'><small id='8wql2'><blockquote id='8wql2'></blockquote></small></em><tfoot id='8wql2'></tfoot><del id='8wql2'><pre id='8wql2'></pre></del><em id='8wql2'><acronym id='8wql2'><th id='8wql2'></th></acronym></em><fieldset id='8wql2'></fieldset><code id='8wql2'><noframes id='8wql2'></noframes></code><form id='8wql2'><optgroup id='8wql2'><dir id='8wql2'></dir></optgroup></form><strong id='8wql2'></strong><ins id='8wql2'><option id='8wql2'></option></ins><dd id='8wql2'></dd><span id='8wql2'><tbody id='8wql2'></tbody></span><strong id='8wql2'><pre id='8wql2'><form id='8wql2'></form></pre></strong><li id='8wql2'><abbr id='8wql2'><dir id='8wql2'></dir><acronym id='8wql2'></acronym></abbr></li><ol id='8wql2'></ol><strike id='8wql2'></strike><label id='8wql2'></label><legend id='8wql2'><address id='8wql2'><thead id='8wql2'><tr id='8wql2'></tr></thead></address><dt id='8wql2'></dt></legend><thead id='8wql2'></thead><ins id='8wql2'><big id='8wql2'></big></ins><kbd id='8wql2'></kbd><center id='8wql2'><acronym id='8wql2'></acronym><code id='8wql2'></code></center><ul id='8wql2'><pre id='8wql2'></pre></ul><style id='8wql2'><dt id='8wql2'><noframes id='8wql2'></noframes></dt><sub id='8wql2'></sub><b id='8wql2'></b></style></div></html>