?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp VB振动电机有别于一般振动机 - 新乡市旭日电机有限公?/title> <meta name="Keywords" content="VB鎸姩鐢垫満"> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/xuri/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/xuri/js/tpl.js"></script> <script src="/template/xuri/js/foucsbox.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id="lbppccv9d" class="top"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">新乡市旭日电机有限公司为您免费提?a href="http://tssyjc.com">yzs振动电机</a>?a href="/supply/">小型振动电机</a>?a href="/news/">YZO系列振动电机</a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</span> <div id="lbppccv9d" class="topNavSe fr"> <a href="http://tssyjc.com/weibo/" target="_blank" title="企业微博" >企业微博</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> <a ><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://tssyjc.com','VB振动电机有别于一般振动机 - 新乡市旭日电机有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28109/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iheader_jz"> <div id="lbppccv9d" class="tel_sy"> <span><img src="/template/xuri/images/tel_sy.png" alt="新乡市旭日电机有限公?></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20161221120133.jpg" alt="yzs振动电机" /></div> </div> <div id="lbppccv9d" class="menu font_w fs16"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="cur" title="网站首页" >网站首页</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="关于我们" >关于我们</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about2.html" title="资质荣誉" >资质荣誉</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about3.html" title="发货现场" >发货现场</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about4.html" title="销售网? >营销网络</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about5.html" title="人才招聘" >人才招聘</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ban"> <div id="lbppccv9d" class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161207025348.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20161207025358.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161215054022.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iseaCon"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>热门搜索?/span> <a href="/key.aspx?k=yzs%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzs振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=yzo%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzo振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa%b3%a7%bc%d2" rel="nofollow">振动电机厂家</a> </div> <div id="lbppccv9d" class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div id="lbppccv9d" class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="关键? onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="lbppccv9d" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xuri/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="main"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="http://tssyjc.com/yzszddj/" title="YZS振动电机">YZS振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzuzddj/" title="YZU振动电机">YZU振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzozddj/" title="YZO振动电机">YZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/jzozddj/" title="JZO振动电机">JZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/vbzddj/" title="VB振动电机">VB振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/tzdzddj/" title="TZD振动电机">TZD振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/zwzddj/" title="ZW振动电机">ZW振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/xvmzddj/" title="XVM振动电机">XVM振动电机</a></li> </ul> <div id="lbppccv9d" class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>联系:王经理</li> <li>电话?373-4605579</li> <li>手机?3781930579</li> <li>手机?8337347717</li> <li>传真?373-4605579</li> <li>邮箱?a href="mailto:782009696@qq.com" title="782009696@qq.com" >782009696@qq.com</a></li> <li>网址?a href="http://tssyjc.com" title="tssyjc.com" >tssyjc.com</a></li> <li>厂址:新乡市获嘉县黄堤镇孙庄?/li> </ul> </div> <div id="lbppccv9d" class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h4 class="fl"><img src="/template/xuri/images/inTel.png" alt="咨询热线"/></h4> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">******服务热线</span> <p>0373-4605579</p> </h3> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insRight fr"> <div id="lbppccv9d" class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</b> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">VB振动电机有别于一般振动机</h1> <h3 class="tac"><span>来源?a href='http://tssyjc.com/news/52.html'>http://tssyjc.com/news/52.html</a></span><span>发布时间?017-05-02</span></h3> <div id="lbppccv9d" class="con mt10 fs14"> <p>振动电机其实主要是作为振动设备的振动源来使用的,振动设备如振动输送机、给料机、筛分机、放矿机等,从侧面反应了振动电机在振动设备上是必不可少的核心部件,而振动设备也广泛应用于矿山、化工、电力、铸造等行业?br /> <p> 那么<a href="http://tssyjc.com/supply/20.html" target="_blank">VB振动电机</a>与一般的电机到底有什么不同呢?下面我们就来大致讲讲其区别所在?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20170502/20170502174124_7968.jpg" alt="VB振动电机" width="230" height="213" title="VB振动电机" align="" /> </p> 其实<a href="/vbzddj/" target="_blank">VB振动电机</a> 的不同就在于动力源和振动源是在一起的,作为一个整体的激振源,一般的振动机都是在转子的一侧安装偏心块,而VB振动电机则是在转子轴两端各安装一组的偏心块,这样?的好处就是使振动电机的激振力得到提高,产生的噪音小,使用寿命也会相对长一些?br /> VB振动电机在使用的环境上,还有一些小的要求需要注意。使用的海拔一般不要超过一千米左右,工作的环境温度 保持在四十度以下,相对湿度控制在百分之九十以下,如果不得已要超出了上述条件,那就应该降低使用功率,否则会?a href="http://tssyjc.com/" target="_blank">VB振动电机</a>产生损坏?br /></p> </div> <div id="lbppccv9d" class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="53.html">VB系列振动电机常用的修理方?/a></div> <div>下一?<a href="51.html">工业振动电机|五一旺季来临,我们一起去丽江游玩怎么样?</a></div> </div> <div id="lbppccv9d" class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=VB%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa'>VB振动电机</a>,</div> <div id="lbppccv9d" class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/news/64.html" title="vb振动电机的价格差在哪里?" >vb振动电机的价格差在哪里?</a><span>2017-06-02</span></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/52.html" title="VB振动电机有别于一般振动机" >VB振动电机有别于一般振动机</a><span>2017-05-02</span></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/50.html" title="vb振动电机让您对电机的感官发生改变" >vb振动电机让您对电机的感官发生改变</a><span>2017-04-25</span></li> </ul> </div> <div id="lbppccv9d" class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="proliCon"> <div id="lbppccv9d" class="iproCon clearfix font_w tac"> <ul> <li> <h4><a href="http://tssyjc.com/supply/20.html" title="vb振动电机" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28109/201612241117236702810956639.jpg?path=tssyjc.com/uploads/cp/201612241117236702810956639.jpg" width="252" height="188" onload="imgZoomer(this,252,188)" alt="vb振动电机"/></a></h4> <h3><a href="http://tssyjc.com/supply/20.html" title="vb振动电机" >vb振动电机</a></h3> </li> <li> <h4><a href="http://tssyjc.com/supply/13.html" title="VB系列振动电机" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28109/201612211750116742810931474.jpg?path=tssyjc.com/uploads/cp/201612211750116742810931474.jpg" width="252" height="188" onload="imgZoomer(this,252,188)" alt="VB系列振动电机"/></a></h4> <h3><a href="http://tssyjc.com/supply/13.html" title="VB系列振动电机" >VB系列振动电机</a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="foot font_w "> <div id="lbppccv9d" class="ftNav"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="ftCur" title="网站首页" >网站首页<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="走进我们" >走进我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/4g" title="手机? >手机?em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftCon clearfix wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="ftLogo fl"><img src="/template/xuri/images/ftLogo.jpg" /></div> <div id="lbppccv9d" class="bottom fl"> <p>Copyright© tssyjc.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 新乡市旭日电机有限公?技术支持:</p> <p>振动电机厂家哪家好?供应订做多少钱?yzu系列振动电机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供卧式振动电机、YZS系列振动电机、TZD系列振动电机、高频振动电机等品质优良的产品及报价,欢迎来振动电机厂家生产定制?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=shijiazhuang" title="石家? target="_blank" rel="nofollow">石家?/a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="山东" target="_blank" rel="nofollow">山东</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="山西" target="_blank" rel="nofollow">山西</a></b> 备案?</p> <div id="lbppccv9d" style="width:400px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"> </b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by </b> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/xuri/images/ewm.jpg" width="294" /> </div> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }) </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96907" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xuri/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://myhongxing.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://rzmy.net">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://renrengouwang.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://lzjlzy.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://wanguanji15895595058.net">ag</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='ez6lv'><dl id='ez6lv'></dl></pre><strike id='ez6lv'></strike><p id='ez6lv'><legend id='ez6lv'></legend><noframes id='ez6lv'><small id='ez6lv'></small><noframes id='ez6lv'></noframes></noframes></p><style id='ez6lv'><q id='ez6lv'></q></style><big id='ez6lv'></big><form id='ez6lv'></form><blockquote id='ez6lv'><ul id='ez6lv'><span id='ez6lv'><b id='ez6lv'><ol id='ez6lv'><big id='ez6lv'><span id='ez6lv'></span></big></ol><small id='ez6lv'></small><ol id='ez6lv'><ul id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'><fieldset id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><li id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'></abbr></bdo><span id='ez6lv'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='ez6lv'><noframes id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'></tbody></noframes></legend></b><strong id='ez6lv'></strong></span></ul></blockquote><center id='ez6lv'><small id='ez6lv'><ins id='ez6lv'><td id='ez6lv'><div id='ez6lv'></div></td></ins></small></center><del id='ez6lv'><p id='ez6lv'></p><noscript id='ez6lv'><small id='ez6lv'><b id='ez6lv'></b><style id='ez6lv'></style><i id='ez6lv'></i><small id='ez6lv'><dl id='ez6lv'></dl><fieldset id='ez6lv'><form id='ez6lv'><dt id='ez6lv'><code id='ez6lv'></code><code id='ez6lv'><div id='ez6lv'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'></kbd><sup id='ez6lv'><th id='ez6lv'></th></sup></thead><sup id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><i id='ez6lv'></i></strong><small id='ez6lv'><div id='ez6lv'></div></small><ins id='ez6lv'></ins></sup><legend id='ez6lv'><table id='ez6lv'></table></legend></noscript></del><li id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'></optgroup></li><label id='ez6lv'></label><label id='ez6lv'></label><sub id='ez6lv'></sub><del id='ez6lv'></del><em id='ez6lv'><dd id='ez6lv'></dd></em><small id='ez6lv'></small><optgroup id='ez6lv'><dfn id='ez6lv'></dfn></optgroup><option id='ez6lv'><tr id='ez6lv'><code id='ez6lv'></code></tr></option><fieldset id='ez6lv'></fieldset><strong id='ez6lv'></strong><noframes id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot></noframes><q id='ez6lv'><code id='ez6lv'><select id='ez6lv'></select></code></q><fieldset id='ez6lv'><big id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt></big><p id='ez6lv'></p></fieldset><li id='ez6lv'></li><li id='ez6lv'></li><tfoot id='ez6lv'></tfoot><small id='ez6lv'></small><ul id='ez6lv'></ul><option id='ez6lv'></option><pre id='ez6lv'><ins id='ez6lv'></ins></pre><select id='ez6lv'></select><ins id='ez6lv'><td id='ez6lv'><i id='ez6lv'></i></td><u id='ez6lv'><code id='ez6lv'><thead id='ez6lv'><button id='ez6lv'><thead id='ez6lv'><option id='ez6lv'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='ez6lv'><em id='ez6lv'><big id='ez6lv'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='ez6lv'><strong id='ez6lv'></strong><del id='ez6lv'></del></sup><label id='ez6lv'></label><q id='ez6lv'><b id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'></acronym><div id='ez6lv'><button id='ez6lv'><table id='ez6lv'></table><sup id='ez6lv'><dd id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot></dd><blockquote id='ez6lv'><noframes id='ez6lv'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='ez6lv'><ul id='ez6lv'><li id='ez6lv'></li></ul></div></q><tfoot id='ez6lv'><font id='ez6lv'><i id='ez6lv'><dd id='ez6lv'></dd></i></font></tfoot><tr id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'></optgroup></tr><address id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot><dd id='ez6lv'></dd></address><option id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'><style id='ez6lv'></style><tt id='ez6lv'></tt><font id='ez6lv'></font><u id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt></u></abbr></option><dd id='ez6lv'><ol id='ez6lv'></ol></dd><bdo id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'><pre id='ez6lv'></pre></acronym><b id='ez6lv'><span id='ez6lv'></span></b><form id='ez6lv'></form></bdo><dl id='ez6lv'></dl><thead id='ez6lv'></thead><tt id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt><sub id='ez6lv'><i id='ez6lv'><dt id='ez6lv'></dt><p id='ez6lv'></p></i></sub></tt><acronym id='ez6lv'><dd id='ez6lv'></dd></acronym><small id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'><i id='ez6lv'><label id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'><form id='ez6lv'><div id='ez6lv'><strike id='ez6lv'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='ez6lv'></bdo><strike id='ez6lv'><table id='ez6lv'></table></strike></small><strike id='ez6lv'></strike><abbr id='ez6lv'></abbr><tbody id='ez6lv'></tbody><sup id='ez6lv'></sup><code id='ez6lv'><ul id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot></ul></code><bdo id='ez6lv'></bdo><tr id='ez6lv'></tr><sup id='ez6lv'></sup><abbr id='ez6lv'></abbr><dfn id='ez6lv'><dir id='ez6lv'><p id='ez6lv'></p></dir><small id='ez6lv'><div id='ez6lv'></div></small></dfn><th id='ez6lv'><noscript id='ez6lv'></noscript></th><address id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'></abbr><big id='ez6lv'></big></address><ol id='ez6lv'><dd id='ez6lv'><address id='ez6lv'></address></dd></ol><sub id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'></optgroup><thead id='ez6lv'></thead></sub><th id='ez6lv'><del id='ez6lv'></del></th><dd id='ez6lv'><small id='ez6lv'></small></dd><option id='ez6lv'><thead id='ez6lv'></thead></option><blockquote id='ez6lv'></blockquote><option id='ez6lv'></option><noframes id='ez6lv'><legend id='ez6lv'><style id='ez6lv'><dir id='ez6lv'><q id='ez6lv'></q></dir></style></legend></noframes><u id='ez6lv'></u><table id='ez6lv'><table id='ez6lv'><dir id='ez6lv'><thead id='ez6lv'><dl id='ez6lv'><td id='ez6lv'></td></dl></thead></dir><noframes id='ez6lv'><i id='ez6lv'><tr id='ez6lv'><dt id='ez6lv'><q id='ez6lv'><span id='ez6lv'><b id='ez6lv'><form id='ez6lv'><ins id='ez6lv'></ins><ul id='ez6lv'></ul><sub id='ez6lv'></sub></form><legend id='ez6lv'></legend><bdo id='ez6lv'><pre id='ez6lv'><center id='ez6lv'></center></pre></bdo></b><th id='ez6lv'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'><dfn id='ez6lv'><del id='ez6lv'><code id='ez6lv'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='ez6lv'><div id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot><dl id='ez6lv'><fieldset id='ez6lv'></fieldset></dl></div></noframes><label id='ez6lv'></label></table><tfoot id='ez6lv'></tfoot></table><span id='ez6lv'></span><dfn id='ez6lv'></dfn><tr id='ez6lv'></tr><th id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt><dd id='ez6lv'></dd></th><optgroup id='ez6lv'></optgroup><blockquote id='ez6lv'></blockquote><center id='ez6lv'></center><em id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'></kbd><li id='ez6lv'><span id='ez6lv'></span></li><pre id='ez6lv'></pre></em><ol id='ez6lv'><tt id='ez6lv'><label id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'></kbd></label></tt></ol><sub id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><dl id='ez6lv'></dl><td id='ez6lv'></td><tt id='ez6lv'><blockquote id='ez6lv'><big id='ez6lv'><ol id='ez6lv'><tt id='ez6lv'><code id='ez6lv'><p id='ez6lv'></p><small id='ez6lv'><li id='ez6lv'></li><button id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'><i id='ez6lv'></i></tfoot></button><tbody id='ez6lv'><em id='ez6lv'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='ez6lv'><i id='ez6lv'><span id='ez6lv'></span><dt id='ez6lv'><ol id='ez6lv'></ol><b id='ez6lv'></b><strike id='ez6lv'><dir id='ez6lv'></dir></strike></dt><legend id='ez6lv'></legend><tr id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'><label id='ez6lv'><select id='ez6lv'><tt id='ez6lv'><blockquote id='ez6lv'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='ez6lv'></b></i><dfn id='ez6lv'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='ez6lv'></option><td id='ez6lv'><big id='ez6lv'><tfoot id='ez6lv'></tfoot></big><strong id='ez6lv'></strong></td><tfoot id='ez6lv'></tfoot><tfoot id='ez6lv'><pre id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'><table id='ez6lv'><dir id='ez6lv'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='ez6lv'></tt><strong id='ez6lv'><u id='ez6lv'><div id='ez6lv'><div id='ez6lv'><q id='ez6lv'></q></div><strong id='ez6lv'><dt id='ez6lv'><sub id='ez6lv'><li id='ez6lv'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='ez6lv'></big><th id='ez6lv'></th><dd id='ez6lv'><center id='ez6lv'></center></dd><td id='ez6lv'></td><ol id='ez6lv'><dd id='ez6lv'><th id='ez6lv'></th></dd></ol><dt id='ez6lv'><div id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'><strike id='ez6lv'></strike></abbr></div></dt><center id='ez6lv'></center><center id='ez6lv'></center><bdo id='ez6lv'><dd id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'><strike id='ez6lv'></strike><ul id='ez6lv'><del id='ez6lv'><q id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'><noframes id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'></bdo><ul id='ez6lv'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ez6lv'><big id='ez6lv'><dt id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'></acronym><q id='ez6lv'><select id='ez6lv'><center id='ez6lv'><dir id='ez6lv'></dir></center></select><noscript id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><tr id='ez6lv'></tr></strong><label id='ez6lv'></label><strike id='ez6lv'></strike><option id='ez6lv'><u id='ez6lv'><ol id='ez6lv'><blockquote id='ez6lv'></blockquote></ol></u></option><table id='ez6lv'></table></noscript><i id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'></abbr></i><thead id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><b id='ez6lv'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='ez6lv'></acronym><sub id='ez6lv'></sub><optgroup id='ez6lv'><del id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'></optgroup></del><button id='ez6lv'></button></optgroup><ul id='ez6lv'><em id='ez6lv'></em><dir id='ez6lv'><td id='ez6lv'></td><address id='ez6lv'></address><td id='ez6lv'></td><thead id='ez6lv'><thead id='ez6lv'></thead><ul id='ez6lv'></ul></thead></dir><del id='ez6lv'></del><thead id='ez6lv'></thead></ul><acronym id='ez6lv'></acronym></bdo><legend id='ez6lv'><font id='ez6lv'><font id='ez6lv'><span id='ez6lv'><tr id='ez6lv'><option id='ez6lv'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='ez6lv'><b id='ez6lv'><select id='ez6lv'></select></b></tbody><div id='ez6lv'><form id='ez6lv'></form><fieldset id='ez6lv'><pre id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'><u id='ez6lv'><form id='ez6lv'><li id='ez6lv'><th id='ez6lv'><dt id='ez6lv'></dt></th></li><span id='ez6lv'></span></form><address id='ez6lv'></address></u><u id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt></u></kbd></pre><p id='ez6lv'></p></fieldset></div><tbody id='ez6lv'><blockquote id='ez6lv'><style id='ez6lv'></style></blockquote><u id='ez6lv'></u></tbody><fieldset id='ez6lv'></fieldset><form id='ez6lv'></form><li id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'></abbr></li><acronym id='ez6lv'></acronym><tt id='ez6lv'><dl id='ez6lv'></dl></tt><fieldset id='ez6lv'></fieldset><em id='ez6lv'></em><b id='ez6lv'></b><p id='ez6lv'></p><tbody id='ez6lv'><address id='ez6lv'></address><dd id='ez6lv'></dd></tbody><dir id='ez6lv'></dir><tbody id='ez6lv'></tbody><ul id='ez6lv'><select id='ez6lv'></select></ul><td id='ez6lv'></td><kbd id='ez6lv'><tt id='ez6lv'><q id='ez6lv'></q></tt></kbd><tfoot id='ez6lv'><select id='ez6lv'><abbr id='ez6lv'></abbr><table id='ez6lv'></table></select></tfoot><em id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'><label id='ez6lv'></label><ol id='ez6lv'><dir id='ez6lv'><label id='ez6lv'></label><form id='ez6lv'><thead id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'></tbody></thead></form></dir><table id='ez6lv'><form id='ez6lv'><table id='ez6lv'><legend id='ez6lv'><li id='ez6lv'></li><big id='ez6lv'><span id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'><span id='ez6lv'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='ez6lv'></noscript><div id='ez6lv'><code id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><kbd id='ez6lv'></kbd></sup><thead id='ez6lv'><small id='ez6lv'></small></thead></code></div><dt id='ez6lv'></dt></table></form></table><abbr id='ez6lv'><small id='ez6lv'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='ez6lv'><optgroup id='ez6lv'></optgroup></abbr><sup id='ez6lv'></sup><abbr id='ez6lv'><style id='ez6lv'><strike id='ez6lv'><b id='ez6lv'><i id='ez6lv'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='ez6lv'></table><dl id='ez6lv'></dl><strike id='ez6lv'></strike><tt id='ez6lv'><p id='ez6lv'></p></tt><div id='ez6lv'><noscript id='ez6lv'></noscript><dt id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'></tbody><tbody id='ez6lv'><dl id='ez6lv'></dl><del id='ez6lv'></del><ins id='ez6lv'><dfn id='ez6lv'><button id='ez6lv'></button></dfn></ins><td id='ez6lv'></td><option id='ez6lv'></option><tbody id='ez6lv'><sub id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'><font id='ez6lv'><ins id='ez6lv'></ins></font><tr id='ez6lv'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='ez6lv'></dir><address id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='ez6lv'><q id='ez6lv'><dd id='ez6lv'><fieldset id='ez6lv'></fieldset></dd></q></form><ol id='ez6lv'></ol><tfoot id='ez6lv'></tfoot></dt></div><pre id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt><noframes id='ez6lv'></noframes></pre><dir id='ez6lv'><tt id='ez6lv'><q id='ez6lv'></q><select id='ez6lv'><dir id='ez6lv'></dir><ins id='ez6lv'><li id='ez6lv'></li></ins><small id='ez6lv'><ul id='ez6lv'></ul></small><pre id='ez6lv'></pre></select></tt><ul id='ez6lv'></ul></dir><th id='ez6lv'></th><ol id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><i id='ez6lv'><pre id='ez6lv'><table id='ez6lv'></table></pre></i></sup></ol><option id='ez6lv'></option><dt id='ez6lv'></dt><sup id='ez6lv'></sup><big id='ez6lv'></big><thead id='ez6lv'></thead><p id='ez6lv'></p><td id='ez6lv'><acronym id='ez6lv'><div id='ez6lv'><tt id='ez6lv'></tt></div><fieldset id='ez6lv'></fieldset><bdo id='ez6lv'></bdo><em id='ez6lv'><font id='ez6lv'></font></em></acronym></td><dir id='ez6lv'></dir><u id='ez6lv'></u><strong id='ez6lv'><td id='ez6lv'></td></strong><tt id='ez6lv'></tt><q id='ez6lv'><legend id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'><bdo id='ez6lv'><legend id='ez6lv'><b id='ez6lv'><strong id='ez6lv'><label id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><u id='ez6lv'><sup id='ez6lv'></sup></u><big id='ez6lv'></big><select id='ez6lv'></select></sup><p id='ez6lv'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='ez6lv'></noscript><dt id='ez6lv'></dt></bdo></legend></q><small id='ez6lv'></small><b id='ez6lv'></b><li id='ez6lv'><p id='ez6lv'><label id='ez6lv'><table id='ez6lv'><sup id='ez6lv'><em id='ez6lv'></em></sup></table><blockquote id='ez6lv'></blockquote></label></p></li><blockquote id='ez6lv'></blockquote><dd id='ez6lv'><thead id='ez6lv'></thead><abbr id='ez6lv'><noscript id='ez6lv'><tbody id='ez6lv'><style id='ez6lv'><sup id='ez6lv'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div></html>