?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 振动电机厂家_高频振动电机_yzu系列振动电机-新乡市旭日电机有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/xuri/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/xuri/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/xuri/js/foucsbox.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id="lbppccv9d" class="top"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <span class="fl">新乡市旭日电机有限公司为您免费提?a href="http://tssyjc.com">yzs振动电机</a>?a href="/supply/">小型振动电机</a>?a href="/news/">YZO系列振动电机</a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</span> <div id="lbppccv9d" class="topNavSe fr"> <a href="http://tssyjc.com/weibo/" target="_blank" title="企业微博" >企业微博</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图</a> <a href="http://tssyjc.com/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> <a ><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://tssyjc.com','振动电机厂家_高频振动电机_yzu系列振动电机-新乡市旭日电机有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28109/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iheader_jz"> <div id="lbppccv9d" class="tel_sy"> <span><img src="/template/xuri/images/tel_sy.png" alt="新乡市旭日电机有限公?></span> </div> <div id="lbppccv9d" class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20161221120133.jpg" alt="yzs振动电机" /></div> </div> <div id="lbppccv9d" class="menu font_w fs16"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="cur" title="网站首页" >网站首页</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="关于我们" >关于我们</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about2.html" title="资质荣誉" >资质荣誉</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about3.html" title="发货现场" >发货现场</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about4.html" title="销售网? >营销网络</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/about5.html" title="人才招聘" >人才招聘</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ban"> <div id="lbppccv9d" class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161207025348.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20161207025358.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161215054022.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="iseaCon"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>热门搜索?/span> <a href="/key.aspx?k=yzs%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzs振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=yzo%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">yzo振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa" rel="nofollow">振动电机</a> <a href="/key.aspx?k=%d5%f1%b6%af%b5%e7%bb%fa%b3%a7%bc%d2" rel="nofollow">振动电机厂家</a> </div> <div id="lbppccv9d" class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div id="lbppccv9d" class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="关键? onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div id="lbppccv9d" class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xuri/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="main"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="http://tssyjc.com/yzszddj/" title="YZS振动电机">YZS振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzuzddj/" title="YZU振动电机">YZU振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/yzozddj/" title="YZO振动电机">YZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/jzozddj/" title="JZO振动电机">JZO振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/vbzddj/" title="VB振动电机">VB振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/tzdzddj/" title="TZD振动电机">TZD振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/zwzddj/" title="ZW振动电机">ZW振动电机</a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/xvmzddj/" title="XVM振动电机">XVM振动电机</a></li> </ul> <div id="lbppccv9d" class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>联系:王经理</li> <li>电话?373-4605579</li> <li>手机?3781930579</li> <li>手机?8337347717</li> <li>传真?373-4605579</li> <li>邮箱?a href="mailto:782009696@qq.com" title="782009696@qq.com" >782009696@qq.com</a></li> <li>网址?a href="http://tssyjc.com" title="tssyjc.com" >tssyjc.com</a></li> <li>厂址:新乡市获嘉县黄堤镇孙庄?/li> </ul> </div> <div id="lbppccv9d" class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h4 class="fl"><img src="/template/xuri/images/inTel.png" alt="咨询热线"/></h4> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">******服务热线</span> <p>0373-4605579</p> </h3> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insRight fr"> <div id="lbppccv9d" class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_8.html">新闻信息</a></b> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNews clearfix fs14 font_w mt10"> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/123.html" title="振动电机价格实惠因九大优势被广泛应用">振动电机价格实惠因九大优势被广泛应用</a> <span>2018-05-29</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机的振动频率范围大,只有激振力与功率配合得当才能降低机械的噪音的。振动电机的优势?、激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小、机械噪音低?、因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅;3、受电源波动的影响较小,电磁式激振器会因为电压变化而引起激振力发生大的变化,但是在振动电机中,这种变化就非常小?、振动的频率范围大,电磁式激...</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/122.html" title="振动电机厂家分享如何调节振动电机的激振力">振动电机厂家分享如何调节振动电机的激振力</a> <span>2018-05-15</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘传递纵横振动机械。特制电机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;卧式振动电机采用四块扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以从零至******调节振动电机的激振力;立式振动电机,采用两块偏心块作为激振块,两轴端各一块,上轴端为固定偏心块,下轴端为可调偏心块?..</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/121.html" title="振动电机生产厂家浅析如何防腐蚀">振动电机生产厂家浅析如何防腐蚀</a> <span>2018-04-18</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机在日常生活工作中应用的非常广泛,下面我们就来说说振动电机如何防腐蚀?、振动电机在自行注入润滑脂的时候,为了避免空气中整齐和尘埃进入轴承产生噪声和可能造成的又一锈蚀艺术,润滑脂容器应该是密封的,即使在注脂时也应如此,且注脂量按标准应是一定的,如采用6202轴承时,参考值在0.60?.80g范围内,注脂工序应保持清洁,干燥?、选用有微孔的塑料薄膜?..</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/120.html" title="振动电机生产厂家为大家分享其轴承的选型问题">振动电机生产厂家为大家分享其轴承的选型问题</a> <span>2018-04-10</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机在日常生活工作中,是一种比较常见的一种产品,下面我们就来简单了解一下振动电机所用轴承的选型问题?、型号的选择:振动电机轴承型号一般是由用户根据所用振动电机的原装轴承型号确定的。业务人员根据用户所提供振动电机型号确定其轴承型号,除非特殊产品在选择型号上一般不会有什么问题;2、游隙的选择:用户在购买轴承时一般只会告知在什么型号、等级,很少会对轴承的游?..</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/119.html" title="振动电机厂家分享接反的检测方?>振动电机厂家分享接反的检测方?/a> <span>2018-04-03</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机接反的检测方法:1、针检查法是在一个振动电机的绕组里,有时因一相的始端线头取错,或者接成△或Y接法时,把其中一相对于另外两相的关系弄错,于是这一相便整个的接反。如果绕组是△接法,把三角形的任意两相的接点拆开,在串联的振动电机绕组里通入直流电,再在定子铁心内圆装一磁针,沿着定子铁心内圆慢慢地移动磁针,检查每一线圈组的极性?若振动电机的绕组接线正确。磁...</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/118.html" title="振动电机价格|如何预防振动电机被烧?>振动电机价格|如何预防振动电机被烧?/a> <span>2018-03-28</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机安装在电机轴在两端的偏心块,利用高速旋转产生的激振力,驱动准备的工作。由于其结构简单,紧凑,安装方便,参与振动,无齿轮等诸多优势,在各行业应用广泛。然而,由于其独特的结构,其使用寿命比普通电机短,会导致如相,过载,过流不足的原因,通用汽车,燃烧,短路故障,它会导致烧毁电机振动在不打算在这里,下面简单分析下的振动电机烧毁和预防措施还有其他几个原因。(1...</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/117.html" title="振动电机噪音的主要来?>振动电机噪音的主要来?/a> <span>2018-03-20</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">振动电机目前在我们的生活生产中,被广泛的应用,我们在使用振动电机的时候首先要读懂振动电机的说明书,用户才能更好的来正确使用振动电机。如果对振动电机的绿林和工作要求不了解,会经常出现一些大大小小的问题,而有许多的用户在使用振动电机的过程中,会觉得振动电机的声音比较大,其实恰恰相反,振动电机在正常开机运行的过程中,其所产生的声音其实是很小的,只是振动电机在工作时...</div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="insNewList clearfix"> <div id="lbppccv9d" class="fl newCon"> <div id="lbppccv9d" class="nTit clearfix"> <a href="http://tssyjc.com/news/116.html" title="振动电机选型对振动筛的重要?>振动电机选型对振动筛的重要?/a> <span>2018-03-13</span> </div> <div id="lbppccv9d" class="con">在振动筛行业里,振动筛配套使用较多的电机就是JZO和YZS型,客户选择的时候可以根据是啊分物料的产量和须配用的电机功率等因素来确定这两种振动电机?振动电机对振动筛来说是非常重要的,选择合适的振动电机对客户来说,不但是高质量筛分效果的保障,还可以有效延长振动筛的使用寿命?普通而言,相同型号的两种振动电机相比,JZO振动电机功率比YZS振动电机稍大些,可以?..</div> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s"><a href="News_7.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_solid">8</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="next"><a href="News_9.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="foot font_w "> <div id="lbppccv9d" class="ftNav"> <div id="lbppccv9d" class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a href="http://tssyjc.com/" class="ftCur" title="网站首页" >网站首页<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/about/" title="走进我们" >走进我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/supply/" title="产品中心" >产品中心<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/contact/" title="联系我们" >联系我们<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/sitemap.html" title="网站地图" >网站地图<em></em></a></li> <li><a href="http://tssyjc.com/4g" title="手机? >手机?em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftCon clearfix wfixed"> <div id="lbppccv9d" class="ftLogo fl"><img src="/template/xuri/images/ftLogo.jpg" /></div> <div id="lbppccv9d" class="bottom fl"> <p>Copyright© tssyjc.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 新乡市旭日电机有限公?技术支持:</p> <p>振动电机厂家哪家好?供应订做多少钱?yzu系列振动电机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供卧式振动电机、YZS系列振动电机、TZD系列振动电机、高频振动电机等品质优良的产品及报价,欢迎来振动电机厂家生产定制?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=shijiazhuang" title="石家? target="_blank" rel="nofollow">石家?/a> <a href="/city_index.aspx?city=shandong" title="山东" target="_blank" rel="nofollow">山东</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanxi" title="山西" target="_blank" rel="nofollow">山西</a></b> 备案?</p> <div id="lbppccv9d" style="width:400px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"> </b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by </b> </div> </div> <div id="lbppccv9d" class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/xuri/images/ewm.jpg" width="294" /> </div> </div> </div> <script src="/template/xuri/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }) </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="http://cc.dns4.cn/kf/vclient/state.php?webid=96907" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/xuri/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("insNewH"); },function(){ $(this).removeClass("insNewH"); }); }) </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://myhongxing.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://rzmy.net">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://renrengouwang.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://lzjlzy.com">ag</a> <a target="_blank" title="ag_ֻapp-ҳ" href="http://wanguanji15895595058.net">ag</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl></pre><strike id='v72gx'></strike><p id='v72gx'><legend id='v72gx'></legend><noframes id='v72gx'><small id='v72gx'></small><noframes id='v72gx'></noframes></noframes></p><style id='v72gx'><q id='v72gx'></q></style><big id='v72gx'></big><form id='v72gx'></form><blockquote id='v72gx'><ul id='v72gx'><span id='v72gx'><b id='v72gx'><ol id='v72gx'><big id='v72gx'><span id='v72gx'></span></big></ol><small id='v72gx'></small><ol id='v72gx'><ul id='v72gx'><tbody id='v72gx'><fieldset id='v72gx'><strong id='v72gx'><li id='v72gx'><bdo id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr></bdo><span id='v72gx'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='v72gx'><noframes id='v72gx'><tbody id='v72gx'></tbody></noframes></legend></b><strong id='v72gx'></strong></span></ul></blockquote><center id='v72gx'><small id='v72gx'><ins id='v72gx'><td id='v72gx'><div id='v72gx'></div></td></ins></small></center><del id='v72gx'><p id='v72gx'></p><noscript id='v72gx'><small id='v72gx'><b id='v72gx'></b><style id='v72gx'></style><i id='v72gx'></i><small id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl><fieldset id='v72gx'><form id='v72gx'><dt id='v72gx'><code id='v72gx'></code><code id='v72gx'><div id='v72gx'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='v72gx'><kbd id='v72gx'></kbd><sup id='v72gx'><th id='v72gx'></th></sup></thead><sup id='v72gx'><strong id='v72gx'><i id='v72gx'></i></strong><small id='v72gx'><div id='v72gx'></div></small><ins id='v72gx'></ins></sup><legend id='v72gx'><table id='v72gx'></table></legend></noscript></del><li id='v72gx'><optgroup id='v72gx'></optgroup></li><label id='v72gx'></label><label id='v72gx'></label><sub id='v72gx'></sub><del id='v72gx'></del><em id='v72gx'><dd id='v72gx'></dd></em><small id='v72gx'></small><optgroup id='v72gx'><dfn id='v72gx'></dfn></optgroup><option id='v72gx'><tr id='v72gx'><code id='v72gx'></code></tr></option><fieldset id='v72gx'></fieldset><strong id='v72gx'></strong><noframes id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot></noframes><q id='v72gx'><code id='v72gx'><select id='v72gx'></select></code></q><fieldset id='v72gx'><big id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt></big><p id='v72gx'></p></fieldset><li id='v72gx'></li><li id='v72gx'></li><tfoot id='v72gx'></tfoot><small id='v72gx'></small><ul id='v72gx'></ul><option id='v72gx'></option><pre id='v72gx'><ins id='v72gx'></ins></pre><select id='v72gx'></select><ins id='v72gx'><td id='v72gx'><i id='v72gx'></i></td><u id='v72gx'><code id='v72gx'><thead id='v72gx'><button id='v72gx'><thead id='v72gx'><option id='v72gx'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='v72gx'><em id='v72gx'><big id='v72gx'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='v72gx'><strong id='v72gx'></strong><del id='v72gx'></del></sup><label id='v72gx'></label><q id='v72gx'><b id='v72gx'><acronym id='v72gx'></acronym><div id='v72gx'><button id='v72gx'><table id='v72gx'></table><sup id='v72gx'><dd id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot></dd><blockquote id='v72gx'><noframes id='v72gx'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='v72gx'><ul id='v72gx'><li id='v72gx'></li></ul></div></q><tfoot id='v72gx'><font id='v72gx'><i id='v72gx'><dd id='v72gx'></dd></i></font></tfoot><tr id='v72gx'><optgroup id='v72gx'></optgroup></tr><address id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot><dd id='v72gx'></dd></address><option id='v72gx'><abbr id='v72gx'><style id='v72gx'></style><tt id='v72gx'></tt><font id='v72gx'></font><u id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt></u></abbr></option><dd id='v72gx'><ol id='v72gx'></ol></dd><bdo id='v72gx'><acronym id='v72gx'><pre id='v72gx'></pre></acronym><b id='v72gx'><span id='v72gx'></span></b><form id='v72gx'></form></bdo><dl id='v72gx'></dl><thead id='v72gx'></thead><tt id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt><sub id='v72gx'><i id='v72gx'><dt id='v72gx'></dt><p id='v72gx'></p></i></sub></tt><acronym id='v72gx'><dd id='v72gx'></dd></acronym><small id='v72gx'><acronym id='v72gx'><i id='v72gx'><label id='v72gx'><kbd id='v72gx'><form id='v72gx'><div id='v72gx'><strike id='v72gx'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='v72gx'></bdo><strike id='v72gx'><table id='v72gx'></table></strike></small><strike id='v72gx'></strike><abbr id='v72gx'></abbr><tbody id='v72gx'></tbody><sup id='v72gx'></sup><code id='v72gx'><ul id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot></ul></code><bdo id='v72gx'></bdo><tr id='v72gx'></tr><sup id='v72gx'></sup><abbr id='v72gx'></abbr><dfn id='v72gx'><dir id='v72gx'><p id='v72gx'></p></dir><small id='v72gx'><div id='v72gx'></div></small></dfn><th id='v72gx'><noscript id='v72gx'></noscript></th><address id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr><big id='v72gx'></big></address><ol id='v72gx'><dd id='v72gx'><address id='v72gx'></address></dd></ol><sub id='v72gx'><optgroup id='v72gx'></optgroup><thead id='v72gx'></thead></sub><th id='v72gx'><del id='v72gx'></del></th><dd id='v72gx'><small id='v72gx'></small></dd><option id='v72gx'><thead id='v72gx'></thead></option><blockquote id='v72gx'></blockquote><option id='v72gx'></option><noframes id='v72gx'><legend id='v72gx'><style id='v72gx'><dir id='v72gx'><q id='v72gx'></q></dir></style></legend></noframes><u id='v72gx'></u><table id='v72gx'><table id='v72gx'><dir id='v72gx'><thead id='v72gx'><dl id='v72gx'><td id='v72gx'></td></dl></thead></dir><noframes id='v72gx'><i id='v72gx'><tr id='v72gx'><dt id='v72gx'><q id='v72gx'><span id='v72gx'><b id='v72gx'><form id='v72gx'><ins id='v72gx'></ins><ul id='v72gx'></ul><sub id='v72gx'></sub></form><legend id='v72gx'></legend><bdo id='v72gx'><pre id='v72gx'><center id='v72gx'></center></pre></bdo></b><th id='v72gx'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='v72gx'><optgroup id='v72gx'><dfn id='v72gx'><del id='v72gx'><code id='v72gx'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='v72gx'><div id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot><dl id='v72gx'><fieldset id='v72gx'></fieldset></dl></div></noframes><label id='v72gx'></label></table><tfoot id='v72gx'></tfoot></table><span id='v72gx'></span><dfn id='v72gx'></dfn><tr id='v72gx'></tr><th id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt><dd id='v72gx'></dd></th><optgroup id='v72gx'></optgroup><blockquote id='v72gx'></blockquote><center id='v72gx'></center><em id='v72gx'><kbd id='v72gx'></kbd><li id='v72gx'><span id='v72gx'></span></li><pre id='v72gx'></pre></em><ol id='v72gx'><tt id='v72gx'><label id='v72gx'><kbd id='v72gx'></kbd></label></tt></ol><sub id='v72gx'><sup id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl><td id='v72gx'></td><tt id='v72gx'><blockquote id='v72gx'><big id='v72gx'><ol id='v72gx'><tt id='v72gx'><code id='v72gx'><p id='v72gx'></p><small id='v72gx'><li id='v72gx'></li><button id='v72gx'><tfoot id='v72gx'><i id='v72gx'></i></tfoot></button><tbody id='v72gx'><em id='v72gx'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='v72gx'><i id='v72gx'><span id='v72gx'></span><dt id='v72gx'><ol id='v72gx'></ol><b id='v72gx'></b><strike id='v72gx'><dir id='v72gx'></dir></strike></dt><legend id='v72gx'></legend><tr id='v72gx'><optgroup id='v72gx'><label id='v72gx'><select id='v72gx'><tt id='v72gx'><blockquote id='v72gx'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='v72gx'></b></i><dfn id='v72gx'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='v72gx'></option><td id='v72gx'><big id='v72gx'><tfoot id='v72gx'></tfoot></big><strong id='v72gx'></strong></td><tfoot id='v72gx'></tfoot><tfoot id='v72gx'><pre id='v72gx'><acronym id='v72gx'><table id='v72gx'><dir id='v72gx'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='v72gx'></tt><strong id='v72gx'><u id='v72gx'><div id='v72gx'><div id='v72gx'><q id='v72gx'></q></div><strong id='v72gx'><dt id='v72gx'><sub id='v72gx'><li id='v72gx'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='v72gx'></big><th id='v72gx'></th><dd id='v72gx'><center id='v72gx'></center></dd><td id='v72gx'></td><ol id='v72gx'><dd id='v72gx'><th id='v72gx'></th></dd></ol><dt id='v72gx'><div id='v72gx'><abbr id='v72gx'><strike id='v72gx'></strike></abbr></div></dt><center id='v72gx'></center><center id='v72gx'></center><bdo id='v72gx'><dd id='v72gx'><abbr id='v72gx'><strike id='v72gx'></strike><ul id='v72gx'><del id='v72gx'><q id='v72gx'><tbody id='v72gx'><noframes id='v72gx'><bdo id='v72gx'></bdo><ul id='v72gx'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='v72gx'><big id='v72gx'><dt id='v72gx'><acronym id='v72gx'></acronym><q id='v72gx'><select id='v72gx'><center id='v72gx'><dir id='v72gx'></dir></center></select><noscript id='v72gx'><strong id='v72gx'><tr id='v72gx'></tr></strong><label id='v72gx'></label><strike id='v72gx'></strike><option id='v72gx'><u id='v72gx'><ol id='v72gx'><blockquote id='v72gx'></blockquote></ol></u></option><table id='v72gx'></table></noscript><i id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr></i><thead id='v72gx'><strong id='v72gx'><b id='v72gx'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='v72gx'></acronym><sub id='v72gx'></sub><optgroup id='v72gx'><del id='v72gx'><optgroup id='v72gx'></optgroup></del><button id='v72gx'></button></optgroup><ul id='v72gx'><em id='v72gx'></em><dir id='v72gx'><td id='v72gx'></td><address id='v72gx'></address><td id='v72gx'></td><thead id='v72gx'><thead id='v72gx'></thead><ul id='v72gx'></ul></thead></dir><del id='v72gx'></del><thead id='v72gx'></thead></ul><acronym id='v72gx'></acronym></bdo><legend id='v72gx'><font id='v72gx'><font id='v72gx'><span id='v72gx'><tr id='v72gx'><option id='v72gx'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='v72gx'><b id='v72gx'><select id='v72gx'></select></b></tbody><div id='v72gx'><form id='v72gx'></form><fieldset id='v72gx'><pre id='v72gx'><kbd id='v72gx'><u id='v72gx'><form id='v72gx'><li id='v72gx'><th id='v72gx'><dt id='v72gx'></dt></th></li><span id='v72gx'></span></form><address id='v72gx'></address></u><u id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt></u></kbd></pre><p id='v72gx'></p></fieldset></div><tbody id='v72gx'><blockquote id='v72gx'><style id='v72gx'></style></blockquote><u id='v72gx'></u></tbody><fieldset id='v72gx'></fieldset><form id='v72gx'></form><li id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr></li><acronym id='v72gx'></acronym><tt id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl></tt><fieldset id='v72gx'></fieldset><em id='v72gx'></em><b id='v72gx'></b><p id='v72gx'></p><tbody id='v72gx'><address id='v72gx'></address><dd id='v72gx'></dd></tbody><dir id='v72gx'></dir><tbody id='v72gx'></tbody><ul id='v72gx'><select id='v72gx'></select></ul><td id='v72gx'></td><kbd id='v72gx'><tt id='v72gx'><q id='v72gx'></q></tt></kbd><tfoot id='v72gx'><select id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr><table id='v72gx'></table></select></tfoot><em id='v72gx'><optgroup id='v72gx'><label id='v72gx'></label><ol id='v72gx'><dir id='v72gx'><label id='v72gx'></label><form id='v72gx'><thead id='v72gx'><tbody id='v72gx'></tbody></thead></form></dir><table id='v72gx'><form id='v72gx'><table id='v72gx'><legend id='v72gx'><li id='v72gx'></li><big id='v72gx'><span id='v72gx'><optgroup id='v72gx'><span id='v72gx'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='v72gx'></noscript><div id='v72gx'><code id='v72gx'><sup id='v72gx'><kbd id='v72gx'></kbd></sup><thead id='v72gx'><small id='v72gx'></small></thead></code></div><dt id='v72gx'></dt></table></form></table><abbr id='v72gx'><small id='v72gx'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='v72gx'><optgroup id='v72gx'></optgroup></abbr><sup id='v72gx'></sup><abbr id='v72gx'><style id='v72gx'><strike id='v72gx'><b id='v72gx'><i id='v72gx'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='v72gx'></table><dl id='v72gx'></dl><strike id='v72gx'></strike><tt id='v72gx'><p id='v72gx'></p></tt><div id='v72gx'><noscript id='v72gx'></noscript><dt id='v72gx'><bdo id='v72gx'><strong id='v72gx'><sup id='v72gx'><acronym id='v72gx'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='v72gx'><tbody id='v72gx'></tbody><tbody id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl><del id='v72gx'></del><ins id='v72gx'><dfn id='v72gx'><button id='v72gx'></button></dfn></ins><td id='v72gx'></td><option id='v72gx'></option><tbody id='v72gx'><sub id='v72gx'><acronym id='v72gx'><font id='v72gx'><ins id='v72gx'></ins></font><tr id='v72gx'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='v72gx'></dir><address id='v72gx'><bdo id='v72gx'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='v72gx'><q id='v72gx'><dd id='v72gx'><fieldset id='v72gx'></fieldset></dd></q></form><ol id='v72gx'></ol><tfoot id='v72gx'></tfoot></dt></div><pre id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt><noframes id='v72gx'></noframes></pre><dir id='v72gx'><tt id='v72gx'><q id='v72gx'></q><select id='v72gx'><dir id='v72gx'></dir><ins id='v72gx'><li id='v72gx'></li></ins><small id='v72gx'><ul id='v72gx'></ul></small><pre id='v72gx'></pre></select></tt><ul id='v72gx'></ul></dir><th id='v72gx'></th><ol id='v72gx'><sup id='v72gx'><i id='v72gx'><pre id='v72gx'><table id='v72gx'></table></pre></i></sup></ol><option id='v72gx'></option><dt id='v72gx'></dt><sup id='v72gx'></sup><big id='v72gx'></big><thead id='v72gx'></thead><p id='v72gx'></p><td id='v72gx'><acronym id='v72gx'><div id='v72gx'><tt id='v72gx'></tt></div><fieldset id='v72gx'></fieldset><bdo id='v72gx'></bdo><em id='v72gx'><font id='v72gx'></font></em></acronym></td><dir id='v72gx'></dir><u id='v72gx'></u><strong id='v72gx'><td id='v72gx'></td></strong><tt id='v72gx'></tt><q id='v72gx'><legend id='v72gx'><bdo id='v72gx'><bdo id='v72gx'><legend id='v72gx'><b id='v72gx'><strong id='v72gx'><label id='v72gx'><sup id='v72gx'><u id='v72gx'><sup id='v72gx'></sup></u><big id='v72gx'></big><select id='v72gx'></select></sup><p id='v72gx'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='v72gx'></noscript><dt id='v72gx'></dt></bdo></legend></q><small id='v72gx'></small><b id='v72gx'></b><li id='v72gx'><p id='v72gx'><label id='v72gx'><table id='v72gx'><sup id='v72gx'><em id='v72gx'></em></sup></table><blockquote id='v72gx'></blockquote></label></p></li><blockquote id='v72gx'></blockquote><dd id='v72gx'><thead id='v72gx'></thead><abbr id='v72gx'><noscript id='v72gx'><tbody id='v72gx'><style id='v72gx'><sup id='v72gx'><pre id='v72gx'></pre></sup><em id='v72gx'></em></style></tbody><optgroup id='v72gx'><tbody id='v72gx'><kbd id='v72gx'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='v72gx'></tfoot><big id='v72gx'><thead id='v72gx'></thead></big><div id='v72gx'><thead id='v72gx'><tfoot id='v72gx'><form id='v72gx'></form></tfoot><optgroup id='v72gx'><strong id='v72gx'><p id='v72gx'></p></strong><acronym id='v72gx'><dl id='v72gx'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='v72gx'><small id='v72gx'><small id='v72gx'></small><q id='v72gx'></q></small></p></div><th id='v72gx'></th><noscript id='v72gx'></noscript><dl id='v72gx'><fieldset id='v72gx'><abbr id='v72gx'><bdo id='v72gx'><th id='v72gx'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='v72gx'><pre id='v72gx'></pre><li id='v72gx'></li></small><ol id='v72gx'></ol><em id='v72gx'></em><dd id='v72gx'></dd><optgroup id='v72gx'><noframes id='v72gx'><li id='v72gx'><abbr id='v72gx'></abbr></li></noframes><optgroup id='v72gx'></optgroup><select id='v72gx'></select><dd id='v72gx'></dd></optgroup><acronym id='v72gx'></acronym><noscript id='v72gx'></noscript><li id='v72gx'><label id='v72gx'></label></li><table id='v72gx'></table></div></html>